Kirjuta meile kiirelt oma soovist

OTSI VEEBIST

Sisesta oma otsingusõna otsinguvälja
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend

Vedelgaasiballoonid on kõrge energiasisaldusega gaasiga täidetud kõrgsurveanumad, mille käitlemisele ja kasutamisele on kehtestatud ranged ohutusnõuded.

Ballooni käitlemisel ja kasutamisel puutume kokku järgmiste tööoperatsioonidega:

 • balloonide transport
 • balloonide ühendamine gaasiseadmetega
 • balloonide hoiustamine-ladustamine
 • gaasilekete kontrollimine

Pea meeles, et:

 1. ise ei tohi remontida gaasiballooni ega selle ventiili;
 2. lekkiv balloon tuleb ruumist kõrvaldada ja teatada päästeametile numbril 112.
 3. Korteris võib olla ainult üks balloon mahuga 50 l või kaks ballooni mahuga 27 l.

Tegutsemine gaasilekke puhul

Ruumis tunned gaasilekke ära ebameeldiva lõhna järgi. Kui kahtlustad majapidamisballoonist gaasi leket, sulge kohe ballooni ventiil, ühenda balloon lahti ja aseta püstisesse asendisse värske õhu kätte.

Ava kõik uksed ja aknad, et ventileerida ruume. Lekkiva ballooni võib tühjendada ohutus kohas värske õhu käes.

Tulekahju korral teavita häirekeskust telefonil 112.

Vii balloon tulekahjupiirkonnast välja. Kui pole võimalik ballooni eemaldada, jahuta seda veega ülekuumenemise ja lõhkemise vältimiseks.

Transport

Gaasiballoonide kasutamisel tuleb olla ettevaatlik, kuna anum on kõrge rõhu all. Gaasiballoone tuleks transportida püstiasendis, ventiilid ülespoole. Ruumipuudusel tuleb balloonid panna horisontaalasendisse, kindlalt fikseerida ning kontrollida, et ventiil on suletud.

Gaasiballooni vedavat autot ei tohi pikaks ajaks jätta päikese kätte, sest balloonikesta temperatuuri tõustes tõuseb ka gaasi surve balloonis (ohtlik on +40 C).

Ühendamine

Kojutellimuse korral ühendab ja kontrollib Alexela Energia kojuvedaja Teie gaasiballooni ja lisatarvikute korrasolekut. Alexela Energia gaasiballoone müüvad bensiinijaamad on varustatud infolehtedega ballooni käsitlemise ja hoidmise kohta. Seega, järgides juhendeid, saate ka ise edukalt balloonide ohutu ühendamisega hakkama. Vedelgaas võib põhjustada kummivooliku ja plastiku enneaegset kulumist, seepärast tuleks lisatarvikute detailide seisukorda aeg-ajalt kontrollida. Alexela Energia on lisanud lühikese juhendi ballooni vahetuse kohta:

 • Balloonivahetuse ajal ei tohi ruumis olla lahtist tuld.
 • Ballooni vahetamiseks on vaja sulgeda tühjaks saanud ballooni ventiil.
 • Mutrivõtmega on vaja lahti keerata ballooni reduktorit ühendav mutter.
 • Ballooni ventiili avale keerata peale kaitsekork ja viia balloon ruumist välja.
 • Uuel balloonil keerata ventiililt maha kaitsekork.
 • Eemaldada reduktori ühendusmutrilt vana tihend ja paigaldada uus tihend, mis on korgi küljes.
 • Ühendada reduktor ühendusmutriga ballooni ventiili külge ja ühendusmutter korralikult pingutada.
 • Veenduda, et gaasiseadme kraanid on suletud.
 • Avada ballooni ventiil umbes ½ ringi, seebivahuga kontrollida ventiili ja reduktori ühenduskohad ning ventiili ümbrus.
 • Pärast gaasi avamist süüdata gaasiseadme üks põleti ning seejärel sulgeda ballooni ventiil. Kui gaasiseade kustub, sulgub ventiil tihedalt.

Hoiustamine

Balloone tuleb hoiustada vertikaalselt, et vedelgaas väljuks balloonist gaasilisena. Balloone ei tohi hoida tulekolde läheduses (ahi, pliit, kamin, leiliruumi küttekeha, kuuma gaasigrilli alaosas ega otsese päikese käes). Keldris vedelgaasi hoida ei tohi, sest gaas on õhust raskem, mistõttu koguneb põrandale ja madalamatesse kohtadesse ning võib plahvatada elektrilüliti sisse- või väljalülitamisel, suitsetamisel või lahtise tule kasutamisel. Tagavaraballoone hoia lukustavates ja hästi ventileeritavates kohtades, mis asuvad eemal sokli ja keldrikorruse ustest ja akendest, samuti kanalisatsioonikaevust.