Kirjuta meile kiirelt oma soovist

OTSI VEEBIST

Sisesta oma otsingusõna otsinguvälja
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in comments
Search in excerpt
Filter by Custom Post Type

KKK

HINNAKIRI

Ole kursis meie teenuste maksumusega.

Kehtib alates 01.04.2015

Lae alla PDF

NÄITUDE TEATAMINE

Elektrinäit tuleb edastada ka peale uue elektrimüüja valimist oma võrguettevõtjale. Võrguettevõtja edastab andmed Eleringi ühtsesse andmelattu ja sealt saame meie kõik vajalikud tarbimisandmed elektriarve koostamiseks.

Lisainfot Eesti suurematest võrguettevõtetest ja näitude teatamisest leiad siit:

MEIE ELEKTRIPAKETID. KOOSTÖÖ LYONESSIGA

Üldine

KAS TEIE LEPINGUD ON TÄHTAJALISED?

Ei ole. Kõik meie lepingud on tähtajatud, mida Sina soovi korral alati lõpetada võid.

KAS JA MIDA PEAKSIN TEADMA LEPINGU LÕPETAMISE LEPPETRAHVIDEST?

Peaksid teadma seda, et ühegi tootevaliku puhul leppetrahve pole.

MILLEL PÕHINEB TEIE MÜÜGIMARGINAAL? KAS SEE ON AJAS MUUTUV?

Elektrimüügi valdkond on kahtlemata äärmiselt konkurentsitihe ja seetõttu ei ole meil mingit võimalustki müügimarginaali teistest elektrimüüjatest kõrgemale paigutada. Tahame pakkuda Sulle soodsat elektrit, tahame ka ise seda soodsalt osta. Kui me aga peaksime müügimarginaali muutma, siis meie kliendina saad sellest 45 päeva varem teada. Et Sul oleks piisavalt aega otsustada, kuidas olukorras käituda. Siiski võid kindel olla, et lepingus näidatud hinnaperioodi jooksul me marginaali ei muuda.

KUI OLEN TEIE KLIENT JA SAAN ARVE, SIIS MIS SEAL PEAL KAJASTUB?

Meie esitame Sulle arve ainult elektrienergia eest. Lisaks saad ka teise arve oma võrguettevõtja poolt. See sisaldab võrguteenust, elektriaktsiisi ja taastuvenergia tasu.

Börsihind

KUIDAS IKKAGI KÄIB MINU ELEKTRIKULU ARVESTAMINE? RÄÄGITAKSE, ET ALUSEKS EI OLE IKKAGI SEE PÄRIS ÕIGE BÖRSIHIND, VAID KAALUTUD KESKMINE BÖRSIHIND.

Meie arvestame hindasid elektrituru tunnihinna alusel, kuid praegused kodudes paigaldatud arvestid eristavad tarbimist vaid maksimaalselt päevasel ja öisel ajal. Seetõttu kasutatakse hetkel tehnilist süsteemi (tüüpkoormusgraafik), millega Sinu kuupõhine tarbimine kohandatakse ümber tundidesse. Selliselt leitakse Sinu elektrienergia tarbimise hind iga tunni kohta ja nende maksumuste keskmine hind ongi Sinu kaalutud keskmine börsihind. Sellele hinnale lisandub meie müügimarginaal ja tulemuse korrutame Sinu tarbimiskogusega. See on Sinu arve suurus.

Kindlustusega börsihind

KAS ON ELEKTRIKULU ARVESTAMISE ERINEVUSI KINDLUSTUSEGA BÖRSIHINNA JA LIHTSALT BÖRSIHINNA TOOTEVALIKUTE VAHEL?

Üldine loogika on sama (loe eelmist punkti), kuid Kindlustusega börsihinna puhul lisandub veel arvestusse kindlustuse tasu. Kindlustus on hea, sest kaitseb Sind tõusvate turuhindade eest. Kindlustusmakse suurus on hinnanguliselt 3-6% Sinu kuu arvest. See sõltub elektri börsihinnast ja Sinu tüüpkoormusgraafikust ehk niiöelda tarbimisprofiilist ja Sinu tarbimise kogusest.

KAS KINDLUSTUSKAITSE KEHTIB IKKA KÕIKIDEKS JUHTUDEKS, KUI HIND KOKKU LEPITUD HINNALAEST KÕRGEM ON?

Kui sõlmime Sinuga lepingu, kus on ära määratud kindlustusperioodi pikkus, siis tulgu sel ajal kasvõi hüppeline hinnatõus elektriturul – Sinu jaoks on hinnalaest kõrgemate hindade korral kindlustuskaitse tõepoolest vettpidav.

Fikseeritud hind

MIS ON SELLE TOOTEVALIKU HINNASTAMISEL TEISTMOODI BÖRSIHINNA JA KINDLUSTUSEGA BÖRSIHINNAGA VÕRRELDES?

Kui hind kõigub elektriturul, siis teiste tootevalikute korral kõigub ka Sinu elektrienergia hind. Fikseeritud hinna puhul aga lepime Sinuga kokku püsihinna, mida hinnaperioodis maksad 1 kilovatt-tunni eest.

KAS SELLE TOOTEVALIKU PUHUL TULEB KA VEEL ARVESTADA KAALUTUD HINNAGA?

Ei siin käib süsteem teistmoodi. Kuna elektrienergia hind on fikseeritud, siis siin on tähtis vaid, kas Sul on ühe- või kahetariifne arvesti. Kui Sul on ühetariifne elektriarvesti, siis on Sul teada üks hind, mis on elektrikulu aluseks. Kui kasutad kahetariifset elektriarvestit, siis on aluseks 1) päevahind 2) öö- ja puhkeaja hind vastavalt mõlemale ajatsoonile.

Täpsemalt kehtib päevane hind suveaja nädalapäevadel ajavahemikus kl 8-24 ja talveaja nädalapäevadel ajavahemikus kl 7-23. Öö- ja puhkeaja hind siis vastavalt kl 00-8 ja 23-7 ning nädalavahetustel aastaringselt ööpäev läbi.

Koostöö Lyonessiga

Kui oled Lyonessi klient ja omad nende kliendikaarti, siis sõlmides meiega elektrilepingu arvestab Lyoness Sulle boonuspunkte ning maksab Cashbacki. Lyoness paketiga elektrilepingu saad sõlmida läbi Lyonessi kodulehele.

Tähtis teada! Lyonessipoolsete hüvede arvestamise ja väljamaksmise eelduseks on igakuine elektriarvete tähtaegne tasumine.

ÜHESUURUSED OSAMAKSED

KUIDAS MAKSELAHENDUS TÄPSEMALT TOIMIB?

Toimib nii, et meie peame kalendrikuude lõikes arvestust Sinu ühesuuruste makstavate osamaksete ja tegelike kuukulude erinevuse osas. Siit tekivad stsenaariumid:

  • Sinu makstav summa võib tulla suurem, kui tegelik kulu. Siis arvestame laekumisi hinnaperioodi järgmiste kuude ettemaksu ehk pluss-saldona.
  • Võib ka juhtuda, et Sinu tegelik kulu on suurem summast mida kalendrikuus tasud. Siis arvestame tekkinud vahet tasandusjäägi ehk miinus-saldona.
  • Liidame kalendrikuu pluss-saldole või miinus-saldole eelmiste kuude pluss-saldod või miinus-saldod. Tulemuseks saame makstud elektrienergia ja prognoositud kulude erinevuse koondkokkuvõtte.
  • Kui Sinu lepingul eksisteerib miinus-saldo ja peaksid lõpetama meiega lepingu Hinnaperioodi keskel või selle lõppedes, kuulub vastav summa meile tasumisele. Kui esineb aga pluss-saldo, siis tagastame selle Sulle lepingu lõpetamisel. Seda tingimusel, et tegemist on Hinnaperioodi lõppemisega ja mitte lõpetamisega Hinnaperioodi keskel. Nii kulu kui ettemaksu võimaldame jagada ka järgmisele Hinnaperioodile, kui meiega lepingut jätkad.
  • Kui jooksva arvestuse pidamisel näeme, et Sinu prognoositud kulu ja tegeliku kulu erinevus muutub suuremaks kui 20%, on meil õigus ümber arvestada Sinu prognoositud kulu. Sellest tulenevalt muutub ka edaspidi ühesuuruse osamakse summa.

KAS MAKSELAHENDUST SAAB RAKENDADA KÕIKIDELE TOOTELAHENDUSTELE?

Saab küll jah. Vali tootelahendus lähtuvalt sellest mis Sulle kõige rohkem sobib ja kui tehtud valiku alusel veel soovid, et osamaksed alati täpselt samad oleksid, siis võta juurde ühesuuruste osamaksete makselahendus.

KUI PAKUTE MULLE ÜHESUURUSE OSAMAKSE SUMMA, SIIS KUIDAS ARVESTATE MINU EELDATAVA ENERGIAKULU?

Börsihinna ja Kindlustusega börsihinna puhul käib see nii, et esmalt võtame aluseks eelmise 12 kuu keskmise börsihinna Nord Pool Spot EE (Eesti) piirkonnas, mille juurde arvestame veel ka Sinu personaalse tarbimisprofiili. Nende abil leiame Sinu andmetele vastava kaalutud keskmise börsihinna. Selle hinnale liidame käibemaksu ja Meie müügimarginaali ning korrutame Sinu tarbimisprognoosi andmetega, mille võtame Eleringist.

Fikseeritud hinna korral võtame aluseks hinna, mis Sulle lepingus pakume. Ja selle korrutame Sinu Eleringist saadud andmemahuga.

KEERULISED ASJAD ARUSAADAVAKS
Siit leiad selgitused enamlevinud olulistele terminitele, mida sõnastuse mõistes keerulises elektrituru valdkonnas kasutatakse ja mis võivad olla Sulle olulised, kui oma elektriostu valikute peale mõtled.

AJATSOONID

Ööpäeva lõikes on elektri tarbimise mõõtmine jagatud kahe ajatsooni vahel – päevase ehk kallima tariifiga ning öö- ja puhkeaja ehk odavama tariifiga ajatsoon (vaata ühe- ja kahetariifse mõõtmissüsteemi terminit eraldi). Täpsemalt kehtib päevane hind suveaja nädalapäevadel ajavahemikus kl 8-24 ja talveaja nädalapäevadel ajavahemikus kl 7-23. Öö- ja puhkeaja hind siis vastavalt kl 00-8 ja 23-7 ning nädalavahetustel aastaringselt ööpäev läbi.

ARVELDUSPERIOOD

Elektritarbimise periood, mille eest Sulle arveid esitame. Või siis lihtsalt – kalendrikuu.

BÖRSIHIND

Elektrienergia ühikupõhine (kilovatt-tund) maksumus elektriturul. Meie mõistes konkreetsemalt Nord Pool Spot elektriturul Eesti piirkonna kohta esitletud hind. Hind, mida saad Sina osta meilt ja mille alusel ka kõik teised müüjad elektrihinda arvestavad, on aga kaalutud keskmine börsihind, mitte lihtsalt börsihind. Selle kohta saad lisateavet allolevatest kaalutud börsihinna ja keskmise börsihinna selgitustest.

EESTI PIIRKONNA BÖRSIHIND

Nord Pool Spot´i poolt arvutatav Eesti hinnapiirkonnale mõeldud börsihind, mis avaldatakse veebilehel www.nordpoolspot.com

ETTEMAKS EHK PLUSS SALDO

Mõiste, mida kasutame meie makselahenduse Ühesuurused kuumaksed juures. See tähendab jooksvat pluss saldo seisu, kus Sinu kuu arve, mis meile tasud, on olnud suurem kui Sinu tegelik elektrikulu.

HINNAPERIOOD

See tähendab kui pika aja peale (kalendrikuudes) saame teha Sulle hinnapakkumise, kus Sinu jaoks elektriostu tingimused ei muutu. Seda siis kuumakse suuruse aluseks olevate hinnakujundus põhimõtete arvestamise osas.

KAALUTUD KESKMINE BÖRSIHIND JA KESKMINE BÖRSIHIND

Sinu elektritarbimise info, mille saab iga kuu võrguettevõtja, ei ole üldjuhul veel arvestatud tunnipõhiste mõõtmiste alusel. Puuduvad sedavõrd võimekad mõõdikud. Kuid elektribörs, kus kohast ka meie Sulle elektrit ostame, toimib aga just tunnimõõtmise alusel. Tekib vajadus kuidagi Sinu kuuandmetest saada tunniandmed, mille jaoks kasutatakse niiöelda “tüüpilise tarbija keskmist tarbimismustrit” – tüüpkoormusgraafikut.

Ja siit nüüd kombinatsioon – kaalutud keskmine börsihind – mis võtab arvesse börsilt ostetud elektri mahu iga tunni kohta ja sellise hinna alusel nagu see tegelikult börsil välja kujuneb ning seostab selle ära tüüpilise tarbimismahuga sellel samal ajahetkel. Näiteks tarbitakse elektrit rohkem siis, kui tegelik börsihind on just keskmisest kõrgemal (päevane aeg ja tipptunnid). Seetõttu on Sinu tarbimisega kaalutud keskmine börsihind meie arvel ka natuke kõrgem kui kaalumata ehk lihtsalt keskmine börsihind. Erandlikul juhul võib see ka olla vastupidi. Igal juhul ei ole vahe tegeliku keskmisega reeglina suurem kui mõni protsent.

KAUGLUGEMISEGA MÕÕTMISSÜSTEEM

Selline voolumõõtja, mis suudab mõõta ja edastada tarbimise andmeid tunni kaupa ning mille puhul Sa enam ise andmeid Võrguettevõtjale saatma ei pea.

KINDLUSTUSPERIOOD

See termin käib meie Kindlustusega börsihinna kohta. Kui antud toote puhul on hinnaperioodiks 12 kuud, siis selle toote hinnalaest kõrgema turuhinna kindlustus kehtib ka 12 kuu perioodi kohta. See on kindlustusperiood.

MAKSESUMMA

Kui valid makselahenduseks ühesuuruse kuumakse, siis maksesumma on ühesuurune kuumakse.

MÕÕTEPUNKT

Meile lihtsas keeles tuntud kui elektrikilp, kus asub voolumõõtja ja mis on siis selleks seadmeks (või punktiks), mis mõõdab Sinu elektritarbimist.

MÜÜGIMARGINAAL

See on hinnalisa, mis on juurde arvestatud (kaalutud keskmisele) börsihinnale ja mille eest Sulle kvaliteetse ja toimiva teeninduse tagame.

NORD POOL SPOT

Põhjamaade elektriturg, mis on praegusel moel tegutsenud rohkem kui 10 aastat ja mille kauplemissüsteemi kuuluvad ka Eesti piirkonna elektriostud. Tegemist on maailma suurima energiaturuga, kus aastane kauplemismaht on ligikaudu võrdne 15,8 miljoni eramaja aastapõhise tüüpilise elektritarbimis mahuga.

PROGNOOSKULU

Summa, mida peaksid maksma, kui Sinu tegelik tarbimine saab olema kooskõlas Eleringi andmete põhjal tehtud tarbimisprognoosiga.

TARBIMISKOGUS VÕI TARBIMISMAHT

Elektrikogus, millle tarbid teatud ajaperioodis. Sõnastatud näiteks kui kuupõhine tarbimiskogus. Leitakse Sinu poolt Võrguettevõtjale saadetud elektrinäitude põhjal. Meie saame Sinu tarbimiskoguse teada Eleringi andmevahetusplatvormi kaudu. Sinu elektri kuumaksumus saadakse tootepõhise hinna ja tarbimiskoguse korrutamisel.

TARBIMISKOHT

Kindla aadressiga asukoht, kus elektrit tarbid. Näiteks Sinu kodu.

TARBIMISPROGNOOS

Ligikaudne hinnang sellele, milline on Sinu elektritarbimine huvipakkuval perioodil (näiteks 1 aasta). See tugineb Eleringist laetud ajaloolistele tarbimisandmetele.

TARNEPÄEV

Kuupäev Sinu Lepingus, millest alates Sa meilt elektrit ostma hakkad. Üldjuhul alati kuu esimene päev.

TASANDUSJÄÄK EHK MIINUS SALDO

Mõiste, mida kasutame meie makselahenduse (Ühesuurused kuumaksed) juures. See tähendab jooksvat miinus saldo seisu, kus Sinu tegelik elektri kulu on olnud suurem, kui Sinu kuu arve mis meile tasud.

TEGELIK KULU

Mõiste on oluline, kui oled valinud ühtlaste maksetega elektriarve maksmise viisi. Sina tasud igakuiselt ette teada kindlat maksesummat. Tegelik kulu on aga summa mille peaksid tinglikult tasuma siis, kui ühesuurused kuumaksed mängust välja jätta. Ehk et kohati ühesuurusest kuumaksest suurem, kohati väiksem reaalne maksumus, lähtuvalt Sinu tootevaliku tegelikest hindadest.

TÜÜPKOORMUSGRAAFIK

Konkurentsiameti poolt kinnitatud põhimõte, mille alusel on hetkel jagatud Sinu kuupõhine tarbimine tundidesse. Sinu niiöelda tarbimisprofiil, mis tugineb ajaloolistele tarbimisandmetele ja mille alusel saadakse Sinu kaalutud keskmine börsihind (vaata seda terminit eraldi).

VÕRGUETTEVÕTJA

Elektriettevõte, kes “toob elektri kohale” – kes haldab ja vastutab füüsiliste elektrivõrkude eest, mis Sinu koju on ühendatud. Kui toimub elektrikatkestus, siis on võrguettevõtja esimene osapool, kes teavet jagada oskab.

ÜHE- JA KAHETARIIFNE MÕÕTMISSÜSTEEM

Need mõisted iseloomustavad seda, kas Sinu voolumõõtja peab eraldi arvestust päevasel ja öisel ajal tarbitud elektrienergia osas või on ööpäeva ringselt üks arvestus. Vt täpsemalt mõistet Ajatsoonid.

ERAKLIENDI LEPINGU ÜLDTINGIMUSED

Alexela Energia AS erakliendi lepingu üldtingimused

Kehtib alates 01.07.2017


Lae alla PDF